Enheder

I enhedsmodulet organiserer du virksomhedsstrukturen: afdelinger, underafdelinger, enheder, biler, værksteder, og eksterne faste arbejdspladser eller projekter. Modulet har til hensigt at skabe en klar struktur med udpeget ansvarlig for hver enhed. I enhederne kan du tilføje medarbejdere, udstyr, dokumenter og leverandører – enheder er et centralt element i Ledoc, det er opbygget fleksibelt, og det er let at skifte ejer, navn og placering.

Du kan tilføje nye enheder, redigere i gamle enheder og koordinere dokumenter, opgaver, udstyr, medarbejdere og forbedringsmål tildelt de forskellige enheder, via disse funktioner:

  • Ansvarlig for enheden
  • Adresse
  • Fysisk placering
  • Oprettelsesdato

Der skelnes mellem adresse – hvilket betyder en postadresse og en fysisk placering, der f.eks. kan være en container, en reol på et værksted, en servicevogn eller et rum i en bygning.