Medarbejdere

Medarbejder modulet sikrer fastholdelse af væsentlige medarbejderdata, og indeholder kompetenceprofil og kompetencevurdering.

Employees - Ró+norodnoÿå pracowników i kompetencji

Medarbejdermodulet indeholder vigtige medarbejderdata, login data til Ledoc, fag, tilhørsforhold og kompetencematrix til brug ved vurdering og udvikling af medarbejderen. Hver medarbejder har en kompetenceprofil og vurderes efter stilling og kompetencer, baseret på skabeloner udgivet af Ledoc eller virksomheden.

Du finder en fuld oversigt over nuværende medarbejder og tidligere medarbejdere, hvor det er nemt at tilføje eller fjerne profiler. Du får overblik over følgende:

  • Navn på medarbejderen
  • Stilling og titel
  • Næste vurderingsdato
  • Mail
  • Telefon
  • Hvem, der er ansvarlig for kompetencevurdering

Medarbejdere kan se egne kompetencevurderinger.

I henhold til internationale og nationale krav og standarder skal du have styr på medarbejderdata, medarbejderkompetencer og kompetenceudvikling og du skal sikre, at medarbejdere er klædt på til opgaven. Disse krav understøttes af Ledoc medarbejder og kompetencestyringsmoduler.

Employees - PrzeglÑdy pracowników (nadzór kompetencji itd.)