Forbedring

Forbedringsmodulet er udviklet med særligt henblik på effektiv håndtering af afvigelser, reklamationer, potentielle problemer, observationer, forbedringer, hændelser og påbud, som kræver videre analyse og løsning. Målet er optimal strukturering og optimering af virksomhedens problemer, så afvigelser bliver til forbedringer.

Modulet er struktureret således:

  • Virksomhedens forbedringsopgaver
  • Løste forbedringsopgaver
  • Arkiverede forbedringsopgaver

Vejen til forbedring

Problemer og afvigelser bliver organiseret og rapporteret umiddelbart efter de opstår, hvorefter de håndteres. Har en medarbejder f.eks. ikke leveret til tiden, oprettes en forbedringsopgave i Forbedringsmodulet. Den ansvarlige for håndtering af opgaven tildeles opgaven, og der sættes en tidsfrist for løsning. Den ansvarlige vil herefter modtage en mail og bliver orienteret om, at der er en forbedringsopgave, der skal løses. Hvis opgaven skal behandles af en anden, eller andre skal involveres, sker det internt i forbedringsmodulet. Når opgaven er løst, ændres status til ”Løst”, og opgaven er dermed afsluttet.

Meddelelser fra systemet

Det er muligt at modtage løbende opdateringer i form af meddelelser og rapporter, både om nuværende og arkiverede forbedringsopgaver. Typer af forbedringsopgaver og hyppighed kan tilpasses i indstillinger.